Skip to content
Top banner

Các Hội Đồng Giám Mục

FABC 2019: Truyền thông Mục vụ tại Á Châu ngày nay: Những thách thức và cơ hội cho kỷ nguyên KTS

FABC 2019: Truyền thông Mục vụ tại Á Châu ngày nay: Những thách thức và cơ hội cho kỷ nguyên KTS

Hội nghị Giám mục thường niên lần thứ 24 của Văn phòng Truyền thông Xã hội - Liên Hội đồng Giám mục Á Châu (FABC-OSC), cùng với các bên liên quan của Đài Chân lý Á Châu (RVA) được tổ chức từ ngày 10 - 14 tháng 12 năm 2019, tại Viện Truyền thông xã hội...

FABC 2019: Truyền thông Mục vụ tại Á Châu ngày nay: Những thách thức và cơ hội cho kỷ nguyên KTS
FABC 2018: Những thách thức mới trong truyền thông xã hội

FABC 2018: Những thách thức mới trong truyền thông xã hội

Cuộc họp thường niên lần thứ 23 các Giám mục của Hội đồng Giám mục châu Á - thuộc Văn phòng truyền thông xã hội (FABC-OSC) cùng với các bên liên quan của Đài Chân lý Á Châu (RVA) đã được tổ chức ngày 19-23 tháng 11 năm 2018 tại Trung tâm phát triển nhân..

FABC 2018: Những thách thức mới trong truyền thông xã hội
FABC 2017: Thách thức đối với truyền thông xã hội trong một Giáo hội kỹ thuật số

FABC 2017: Thách thức đối với truyền thông xã hội trong một Giáo hội kỹ thuật số

Chúng tôi, 24 tham dự viên bao gồm 5 giám mục, 17 linh mục và 2 giáo dân đã cân nhắc về chủ đề này: “Thách thức đối với truyền thông xã hội trong một Giáo hội kỹ thuật số”

FABC 2017: Thách thức đối với truyền thông xã hội trong một Giáo hội kỹ thuật số
FABC 2016: Đài Chân lý Á Châu - Radio Veritas Asia (RVA) lên mạng

FABC 2016: Đài Chân lý Á Châu - Radio Veritas Asia (RVA) lên mạng

Nhà tĩnh tâm Salesian K'Long - Đà Lạt, Việt Nam, Ngày 3-8/10/2016 Chủ đề: “Đài Chân lý Á Châu - Radio Veritas Asia (RVA) lên mạng: Thách thức & Cơ hội; Chiến lược & Điều phối ”.

FABC 2016: Đài Chân lý Á Châu - Radio Veritas Asia (RVA) lên mạng
FABC 2009: Truyền thông xã hội trong xã hội dân sự: Thách đố về luân lý đạo đức

FABC 2009: Truyền thông xã hội trong xã hội dân sự: Thách đố về luân lý đạo đức

Chúng tôi, 37 tham dự viên của Cuộc họp Giám mục hàng năm lần thứ 14 năm 2009 đến từ 14 quốc gia, bao gồm các giám mục, nhà thần học, các chuyên gia về truyền thông và linh hoạt viên truyền thông đã gặp nhau tại Bali, Indonesia, từ ngày 16 đến ngày 21...

FABC 2009: Truyền thông xã hội trong xã hội dân sự: Thách đố về luân lý đạo đức
FABC 2008: Các Thách đố về Truyền thông đối với Hội đồng Giám mục

FABC 2008: Các Thách đố về Truyền thông đối với Hội đồng Giám mục

Chúng tôi, 33 tham dự viên gồm giám mục Chủ tịch và thư ký của Ủy ban Truyền thông Xã hội của các HĐGM đến từ 14 quốc gia, cùng với Đức Tổng Giám mục Claudio Maria Celli, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Truyền thông xã hội, tập trung tham dự Cuộc họp Giám

FABC 2008: Các Thách đố về Truyền thông đối với Hội đồng Giám mục
FABC 2007: Thánh Thể như sự truyền thông

FABC 2007: Thánh Thể như sự truyền thông

Chúng tôi, 35 tham dự viên của Cuộc họp Giám mục hàng năm lần thứ 12 năm 2007 đến từ 15 quốc gia, và bao gồm giám mục và các thư ký của các văn phòng / ủy ban truyền thông quốc gia, các chuyên gia và những người liên quan đến lãnh vực truyền thông xã hội,

FABC 2007: Thánh Thể như sự truyền thông
FABC 2006: việc quản trị truyền thông đối với các HĐGM

FABC 2006: việc quản trị truyền thông đối với các HĐGM

Hội nghị về Truyền thông Xã hội của FABC về chủ đề "Việc Quản trị Truyền thông đối với các Hội Đồng Giám mục" được tổ chức tại Taytay, Rizal, Philippines từ ngày 20 đến 25 tháng 11 năm 2006. Các đại biểu HĐGM của 12 quốc gia châu Á khác nhau đưa ra những

FABC 2006: việc quản trị truyền thông đối với các HĐGM
FABC 2001: NOVO MILLENNIO INEUNTE: Các Mối Quan Tâm, Các Thách Thức Truyền Thông

FABC 2001: NOVO MILLENNIO INEUNTE: Các Mối Quan Tâm, Các Thách Thức Truyền Thông

Chúng tôi, 33 giám mục chủ tịch và thư ký của các Ủy Ban Truyền Thông Xã Hội của 12 quốc gia Châu Á và một số lãnh đạo của các tổ chức truyền thông Công Giáo đã họp lại với nhau cho Hội Nghị Giám Mục của FABC-OSC lần thứ 6 tại Hong Kong từ ngày 22 đến 27

FABC 2001: NOVO MILLENNIO INEUNTE: Các Mối Quan Tâm, Các Thách Thức Truyền Thông
FABC 2000: Một Giáo Hội đổi mới tại Á Châu: Truyền thông Tình yêu và Sự Phục vụ

FABC 2000: Một Giáo Hội đổi mới tại Á Châu: Truyền thông Tình yêu và Sự Phục vụ

Chúng ta hiểu rằng không thể có sự phục vụ nếu không có tình yêu và vì vậy, việc phục vụ được thực hiện trong Giáo Hội qua các hoạt động trong nhiều lãnh vực khác nhau cần phải được huy động bằng Tình yêu thánh thiêng mà Chúa Giêsu chính là mẫu gương tuyệ

FABC 2000: Một Giáo Hội đổi mới tại Á Châu: Truyền thông Tình yêu và Sự Phục vụ
FABC 1999: Megatrends Asia: Các Trào lưu Truyền thông cho Hội Thánh?

FABC 1999: Megatrends Asia: Các Trào lưu Truyền thông cho Hội Thánh?

Khi Châu Á bước vào thiên niên kỷ 3, các sự khác biệt về chủng tộc, ngôn ngữ, kinh tế và văn hoá hình như xuất hiện rõ nét hơn và ảnh hưởng tới đời sống và não trạng của một dân số ngày càng gia tăng đông đảo. Lục địa Châu Á được hưởng những sự tiến bộ về

FABC 1999: Megatrends Asia: Các Trào lưu Truyền thông cho Hội Thánh?
FABC 1998: Các Viễn tượng và Thách thức của Truyền thông Xã hội

FABC 1998: Các Viễn tượng và Thách thức của Truyền thông Xã hội

“Thượng Hội Đồng Giám Mục―Hội Nghị Đặc Biệt cho Châu Á” họp tại Roma từ 19 tháng 4 đến 14 tháng 5, 1998, là một ‘giờ phút ân sủng’ đặc biệt cho Hội Thánh tại Châu Á. Nó làm chúng ta một lần nữa ý thức về các mối quan tâm và các nghĩa vụ như đối thoại liên

FABC 1998: Các Viễn tượng và Thách thức của Truyền thông Xã hội