Skip to content
Top banner

Các văn kiện Truyền thông

VẤN ĐỀ KHIÊU DÂM VÀ BẠO LỰC TRONG CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG

VẤN ĐỀ KHIÊU DÂM VÀ BẠO LỰC TRONG CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG

Vấn đề nghiêm trọng của khiêu dâm và bạo lực trong phương tiện truyền thông, nhấn mạnh sự cần thiết của việc giáo dục cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ và gia đình, về cách tiếp cận và tiêu thụ truyền thông một cách có trách nhiệm. Đồng thời, khuyến khích một cuộc đối thoại mở và liên tục với những người làm nghề truyền thông, nhằm khích lệ họ sản xuất nội dung phản ánh giá trị đạo đức và xã hội tích cực, hướng theo lời dạy của Thánh Phaolô về việc chiến thắng ác bằng điều lành.

VẤN ĐỀ KHIÊU DÂM VÀ BẠO LỰC TRONG CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG
2023 Hướng tới sự hiện diện tròn đầy – Suy tư mục vụ về việc tham gia mạng xã hội

2023 Hướng tới sự hiện diện tròn đầy – Suy tư mục vụ về việc tham gia mạng xã hội

2023 Hướng tới sự hiện diện tròn đầy – Suy tư mục vụ về việc tham gia mạng xã hội
1986 Hướng dẫn đào tạo Linh Mục tương lai về Truyền thông Xã hội

1986 Hướng dẫn đào tạo Linh Mục tương lai về Truyền thông Xã hội

1986 Hướng dẫn đào tạo Linh Mục tương lai về Truyền thông Xã hội
FABC 2019: Truyền thông Mục vụ tại Á Châu ngày nay: Những thách thức và cơ hội cho kỷ nguyên KTS

FABC 2019: Truyền thông Mục vụ tại Á Châu ngày nay: Những thách thức và cơ hội cho kỷ nguyên KTS

Hội nghị Giám mục thường niên lần thứ 24 của Văn phòng Truyền thông Xã hội - Liên Hội đồng Giám mục Á Châu (FABC-OSC), cùng với các bên liên quan của Đài Chân lý Á Châu (RVA) được tổ chức từ ngày 10 - 14 tháng 12 năm 2019, tại Viện Truyền thông xã hội...

FABC 2019: Truyền thông Mục vụ tại Á Châu ngày nay: Những thách thức và cơ hội cho kỷ nguyên KTS
FABC 2018: Những thách thức mới trong truyền thông xã hội

FABC 2018: Những thách thức mới trong truyền thông xã hội

Cuộc họp thường niên lần thứ 23 các Giám mục của Hội đồng Giám mục châu Á - thuộc Văn phòng truyền thông xã hội (FABC-OSC) cùng với các bên liên quan của Đài Chân lý Á Châu (RVA) đã được tổ chức ngày 19-23 tháng 11 năm 2018 tại Trung tâm phát triển nhân..

FABC 2018: Những thách thức mới trong truyền thông xã hội
FABC 2017: Thách thức đối với truyền thông xã hội trong một Giáo hội kỹ thuật số

FABC 2017: Thách thức đối với truyền thông xã hội trong một Giáo hội kỹ thuật số

Chúng tôi, 24 tham dự viên bao gồm 5 giám mục, 17 linh mục và 2 giáo dân đã cân nhắc về chủ đề này: “Thách thức đối với truyền thông xã hội trong một Giáo hội kỹ thuật số”

FABC 2017: Thách thức đối với truyền thông xã hội trong một Giáo hội kỹ thuật số
FABC 2016: Đài Chân lý Á Châu - Radio Veritas Asia (RVA) lên mạng

FABC 2016: Đài Chân lý Á Châu - Radio Veritas Asia (RVA) lên mạng

Nhà tĩnh tâm Salesian K'Long - Đà Lạt, Việt Nam, Ngày 3-8/10/2016 Chủ đề: “Đài Chân lý Á Châu - Radio Veritas Asia (RVA) lên mạng: Thách thức & Cơ hội; Chiến lược & Điều phối ”.

FABC 2016: Đài Chân lý Á Châu - Radio Veritas Asia (RVA) lên mạng
FABC 2009: Truyền thông xã hội trong xã hội dân sự: Thách đố về luân lý đạo đức

FABC 2009: Truyền thông xã hội trong xã hội dân sự: Thách đố về luân lý đạo đức

Chúng tôi, 37 tham dự viên của Cuộc họp Giám mục hàng năm lần thứ 14 năm 2009 đến từ 14 quốc gia, bao gồm các giám mục, nhà thần học, các chuyên gia về truyền thông và linh hoạt viên truyền thông đã gặp nhau tại Bali, Indonesia, từ ngày 16 đến ngày 21...

FABC 2009: Truyền thông xã hội trong xã hội dân sự: Thách đố về luân lý đạo đức
FABC 2008: Các Thách đố về Truyền thông đối với Hội đồng Giám mục

FABC 2008: Các Thách đố về Truyền thông đối với Hội đồng Giám mục

Chúng tôi, 33 tham dự viên gồm giám mục Chủ tịch và thư ký của Ủy ban Truyền thông Xã hội của các HĐGM đến từ 14 quốc gia, cùng với Đức Tổng Giám mục Claudio Maria Celli, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Truyền thông xã hội, tập trung tham dự Cuộc họp Giám

FABC 2008: Các Thách đố về Truyền thông đối với Hội đồng Giám mục