Skip to content
Top banner

Văn phòng Truyền thông FABC: Mẫu học hỏi sứ điệp Truyền Thông

THTT-01
2023-01-07 07:44:24 72

Văn phòng Truyền thông của FABC (Liên hội đồng Giám mục Á châu) đã thực hiện và phổ biến một file powerpoint nhằm giúp học hỏi về sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông xã hội thứ 56 với nội dung như sau:


(Video Youtube)


ABC - OSC

Nguồn: Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (26/5/2022)

Chia sẻ