Skip to content
Top banner

‘Đừng đánh mất sự khôn ngoan của trái tim!’

COMMUNICATION-THEOLOGY
2024-05-18 04:57 UTC+7 34
Đức Giáo hoàng Phanxicô đánh dấu Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội, kêu gọi nhân loại vun trồng một nền giao tiếp thực sự nhân bản.

Linda Bordoni (Pope: ‘Don’t lose sight of the wisdom of the heart!’ - Vatican News)

Chuyển ngữ: BTT Thần học Truyền Thông

 

Nhân Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 58, Giáo hoàng Phanxicô đã kêu gọi nhân loại vun trồng một nền giao tiếp thực sự nhân bản, đồng thời nhắc nhở chúng ta đừng bao giờ đánh mất "sự khôn ngoan của trái tim" trong một thế giới ngày càng thấm nhuần trí tuệ nhân tạo.

Trong bài phát biểu Kinh Truyền Tin vào Chúa nhật Lễ Thăng thiên, ngài nhấn mạnh: “Chỉ bằng cách lấy lại sự khôn ngoan của trái tim, chúng ta mới có thể hiểu được những đòi hỏi của thời đại chúng ta và khám phá lại con đường dẫn đến giao tiếp hoàn toàn nhân bản.”

Lời kêu gọi này cũng được thể hiện trong Sứ điệp của ngài cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội năm nay, với tựa đề “Trí tuệ nhân tạo và sự khôn ngoan của trái tim: Hướng tới một giao tiếp hoàn toàn nhân bản.”

Giáo hoàng cũng không quên bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả những người làm việc trong lĩnh vực truyền thông vì những đóng góp của họ.

Giáo hoàng chúc mừng Ngày của Mẹ

Cũng trong bài phát biểu, Giáo hoàng Phanxicô đã gửi lời chúc mừng Ngày của Mẹ, được tổ chức "hôm nay ở nhiều quốc gia."

Ngài nói: "Chúng ta hãy nghĩ với lòng biết ơn về tất cả những người mẹ, và cầu nguyện cho những người mẹ đã lên thiên đàng."

Giáo hoàng cũng ủy thác những người mẹ cho sự che chở của Đức Maria, mẹ trên trời của chúng ta, và yêu cầu mọi người dành một tràng pháo tay thật lớn cho tất cả các bà mẹ.

Chia sẻ